اعتصاب   

آهــــــاي يکي به اين دخترخاله عزيز من، هاله خانم بگه :

تا کي اين مريم بيچاره بايد بره متن‌هاتو اصلاح کنه؟ تا کي فونت‌هاتو مثل بقيه پست‌ها کنه؟ تا کي بياد چپ‌چين، راست‌چين متن‌هاتو درست کنه؟ تا کي اندازه  حروفت‌‌رو اصلاح کنه؟

تا کي؟ هـــان تــــا کـــــــي؟

 

من تا اطلاع ثانوي بعنوان اعتراض به اين قضيه ديگه پستي نميذارم!!

مريم

لینک
دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦ - مریم و هاله