سالگرد ...   

تولد يک‌سالگي وب ما 

خوب چون امروز اولين سالگرد تولد وب من و هاله است اعتصاب يک روزه خودمو مي‌شکنم.

يادمه پارسال من و هاله تصميم گرفتيم يک وب بزنيم و توش درمورد محل کارهامون بنويسيم، روز ۱۷خرداد ۸۵وب‌مون‌‌رو افتتاح کرديم! و اولين مطلب‌رو من وهاله روز ۲۲خرداد گذاشتيم. از اون موقع تا الان کلي دوستاي خوب پيدا کردم:

برديا عزيز که يه مدت خبري ازش نيست

ارسلان عزيز که انگاري داره متأهل ميشه و همينجا و پيشاپيش براش آرزوي خوشبختي و موفقيت مي‌کنم

مزدور(مهدي) عزيز که مثل خودم يه پرسپوليسي غيرمتعصبه و هميشه با خبرهاش آدم شگفتزده مي‌کنه  

کاپيتان عزيز که سرگرم امتحاناتشه و اميدوارم همه درسهاشو با نمرات خوب پاس کنه

مدادرنگي(هما) عزيزم که عاشقشم و نوشته‌ها و داستانهاشو خيلي دوست دارم  

دوستهاي خوب جديدم:

آريو عزيزهمراه با جاسوئيچ و هدهد که سه تايي اندازه يک نفر هم وبشون‌رو آپ نمي‌کنن

و متوترکسات عزيز که انگاري  رفته سفر قندهار و خيال برگشتن نداره

و کلي دوست ديگه مثل مازيار، محمد و....  

خيلي خوشحالم که دوستاي خوبي مثل شما دارم واميدوارم بتونم درسال دوم بهتروجذابتر بنويسم.

مريم

لینک
سه‌شنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٦ - مریم و هاله