تعادل   

جل‌الخالق.... تو يه اداراتي نميشه خوش‌لباس و خوش‌تيپ بود چون اگه خوش‌تيپ باشي ، احضارميشي به دفترحراست و كلي دردسر داري !! و اصولا" بايد گري‌گوري ، كثيف‌مثيف و شلخته باشي.  يه جاهايي هم اگه خوش‌تيپ نباشي اصلا" استخدام نميشي !!!!! و يكي از شرايط استخدامشون همينه ! به آگهي زير توجه كنيد :

 

**يك شركت معتبر ساختماني به يك خانم خوش‌برخورد

با ظاهري آراسته ،با روابط‌عمومي قوي نيازمنديم !!!

 

واقعا" كه خجالت‌آوره . نه به اين شوري شور نه به اين بي‌نمكي .

 

مريم

 

 

 

** اين نوشته عين آگهي درج شده در روزنامه همشهري ست .

 

لینک
دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥ - مریم و هاله