روز زنهايی غير از من   

با تشكرفراوان از دوستاني كه روز زن‌رو تبريك گفتند چون امسال هم مثل پارسال رئيس روساي شركت ما در روز زن بخودشون نياورند بنابراين همون نوشته سال قبل‌رو گذاشتم:

تو شركت ما به مناسبت روز زن يه تف كف دست ما نينداختن!!! بابا ناسلامتي (ظاهرا")ما هم جزء جامعه نسوان هستيم ، آخه اين انصافه ، اين عدالته ..... اين درسته يه جايي مثل شركت خواهرم‌اينا بهشون سكه بدن به ما يه تبرئيك خشك و خالي هم نگن .....

مريم

لینک
پنجشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٦ - مریم و هاله