حکايت مرخصی رفتن من !!!!!!!!!   

اگه بعد از ۱۱روز از مرخصی برگردید و ببینید همه کارهای جاری که همکارتون باید جای شما انجام میداده  باقی مونده و شما باید در عرض ۲ روز کار ۱۱روز رو انجام بدید و کارای همکارتون هم که بعد از شما رفته مرخصی باید انجام بدید، چکار می کردید؟

من الان دارم اون کاری رو انجام می دم که تو ذهنتون اومده!!!!!!!!!!!!!!!!!

هاله

لینک
شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٦ - مریم و هاله