مرخصي   

قرارداد رئيس بخش ما امسال ساعتي شد بنابرعادت و ازاونجا كه ميگن ترك عادت موجب مرض است هنوز كه هنوزه وقتي ميخواد يك روز نياد و يا چندساعت ديرتر از حد معمول بياد ميشينه مرخصي مينويسه!!!!! و هيچكي هم نمي‌تونه بهش بفهمونه كه مرخصي براي كسي كه ساعتي كار مي‌كنه بي‌معنيه! و اصلا" نمي‌فهمه كه هر چندساعت كه سركار بياد پول ميگيره و مرخصي داشتن يا نداشتن هيچ اهميتي ندارد ( من خودم چند بار براش توضيح دادم ولي مثل بز نگام كرد و گفت : نه اينا ميره تو سوابق آدم ، بعدا" اگه بگن كجا بودي ، يه جوابي داري كه بدي !!؟!؟!)

جالب اينجاست كه رئيس‌اش ( رئيس بزرگ ) هم برگ مرخصيشو امضاء مي‌كنه و با مرخصيش موافقت ميكنه! البته حق هم داره به اين هويج چي بگه ؟

 

مريم

لینک
دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥ - مریم و هاله