آخ جون بازی...   

راستش پست‌هاي من مثل بچه‌هاي منند و من همشون‌رو دوست دارم ولي اوني كه برام از همه خاطره‌انگيزتره ماجراي فرهنگي‌اي بود كه بنده شاهدش بودم:

دوشنبه، 14 اسفند، 1385

فرهنگ داشته باش عزيزم!   

صبح چند روزپيش سوار تاکسي‌هاي خطي ميرداماد-ميرداماد شدم تا برم خيابون وليعصر. ترافيک خيلي بدي بود بطوريکه بيست دقيقه طول کشيد مسير هفت، هشت دقيقه‌اي‌‌رو بريم. وقتي رسيديم سرميرداماد تقاطع وليعصر، يکي از مسافرها که انگار وسط راه پولش‌رو داده بود خيلي سريع و باشدت از در پريد بيرون و بطرف منطقه خالي سرميرداماد دويد (نمي‌دونم شما منطقه خالي سر ميرداماد، جنب پاساژ پايتخت‌رو ديديد يا نه؟) و اونجا  ناگهان شروع کرد کمربند شلوارباز کردن!!! و ......  

من هم با ديدن اون حرکت عجيب‌غريب!!!! همينطور مات و متحير، رفتم که سوار ماشين بشم برم سرتخت‌طاووس ، چون پليس ايستاده بود،  چندمتر پايين‌تر رفتم ايستادم که مشکلي پيش نياد.

خلاصه يه تاکسي درب‌داغون رسيد و من هم سوارش شدم،نرسيده به ميدون ونک ، نزديک خ خدامي يه پژو206 پيچيد جلوي ما ، راننده که عصباني شده بود گفت: "بي‌شخصيت، آشغال ..." و بعد هم رو کرد به آقايي که کنارش(جلو) نشسته بود و گفت: ديدي عوضي‌ چطور مي‌رونه؟ اينجور آدمهارو بايد از ماشينشون کشيد بيرون و له‌ولوردشون کرد!!!! آقاهه گفت: نه آقا زدن راهش نيست بايد فرهنگ‌سازي بشه . وقتي هرکي که تا ديروز سوار خر بوده از صدق‌سر شرکتهاي ليزينگ پشت فرمون مي‌شينه همينطوري ميشه، بايد فرهنگ‌سازي بشه ، پليس، تلويزيون، راديو بايد فرهنگ رانندگي‌رو به مردم آموزش بدن ...... (و کلي درمورد فرهنگ و ادب و شخصيت آدمها حرف زد)...... راننده هم در جوابش گفت: بله ولي بعضي‌ها‌رو بايد يه جور ديگه درست کرد، من خودم همين چند روز پيش با يکي دست به يقه شدم ... (راننده هم شروع کرد تعريف کردن از آدمهاي که کتک زده بود، کاملا" هم مشخص بود خالي‌ مي‌بنده چون از اون معتادهاي اساسي بود از اونا که هر آن ممکن خوابش ببره و دماغش بگيري ميفته ميمره)...... خلاصه اين دو نفر اينقدر درمورد فرهنگ‌سازي و کتک زدن حرف زدن که رسيديم به سرتخت‌طاووس . پولم دادم و پياده شدم و اومدم کنار پنجره کنار راننده که بقيه پولم بگيرم که ديدم .....................

آقايي که اينقدر در مورد فرهنگ وادب صحبت مي‌کرد همون آقايي که کنار خيابون به اون شلوغي جيش کرد!!!!!!. واقعا" به نظر شما فرهنگ‌ يعني چي؟

من هم دوستان بسيار خوبم متوتركسات، كاپيتان‌رو به اين بازي دعوت مي‌كنم.

مريم

 

 

لینک
یکشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٦ - مریم و هاله