علل کارکردن   

·    رئيسم ميگه : مي‌دوني خانم  من براي فرارازبيكاري ميام سركاروگرنه هيچ‌كس تو سن من (58 سالگي) واسه چندرغاز(000/000/1 تومن) نمياد سركار!!!!!

·    حسابدارمون ميگه  تو ايران آدماي كه سر كار نميرن ناخودآگاه ازدنيا و اجتماع عقب ميمونن ، براي عقب نموندنه كه مياد سركارواگه تو يه كشور ديگه زندگي ميكرد هيچ‌وقت نمي‌اومد سركار.

·    يكي از همكارام ميگه : من چون تك بچه‌ام و مامان بابام هم هردو سركار مي‌رن ، از بچگي هميشه تنها بودم ، حالا از وقتي سركار ميرم ديگه احساس تنهايي كمتري دارم!!!  وادعا مي‌كنه اگه يه خواهريا برادري داشت سركار نمي‌اومد!!!!! وقت آزادش‌رو هم مي‌رفت كلاس ، استخر ، مسافرت و........

·        يكي ديگه ازهمكارام ميگه اگه سركار نرم بايد ازدواج كنم!!! و چون حالا حالاها نمي‌خوام ازدواج كنم پس مجبورم بيام سركار ......

  • مسئول پشتباني كامپيوترهاي شركتمون ميگه اين همه درس نخونديم كه مدركمون رو قاب بگيريم بزنيم به ديوار .....

 

·        من فهميدم كه تنها كسي هستم كه بخاطر پول كار ميكنه و تنها كسي كه ميخواد دستش تو جيب خودش باشه!!!!

مریم

لینک
چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥ - مریم و هاله