این قافله عمر عجب میگذرد!   

اصلا فکر نمی کردم مدت پنج سال از آخرین باری که توی این وب می نویسم بگذره! واقعا زمان بسرعت عجیبی میگذره! ناراحت

لینک
یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳٩۳ - مریم و هاله