مغز بادوم   

در اداره ما عزيزترين فرد پيش رئيس ، آبدارچيمونه .مي‌دونيد چرا؟

با اينكه يكسال بيشتر سابقه كار نداره و ساعت كاريش از 7:30 تا 2بعدازظهره (يعني بجاي روزي 8ساعت روزي 5/7 ساعت كارمي‌كنه) حقوقش 000/170هزارتومنه. باورتون ميشه؟ 

اين آبدارچي عزيزحداكثر!! روزي يكبار به ما چايي ميده (گاهي مواقع هم نميده) و اصلا" هم اهل تميزكردن و جارو كردن نيست واسه همين همه جاي اداره‌مون رو كثافت گرفته ، باور كنيد هركس وارد دستشويي بشه با ديدن در و ديوار ، كف و كاسه توالت و...... دچار يبوست دائم ميشه !!

مهمترين خصلتش مي‌دونيد چيه؟ اينه كه اگه بهش بگيد يه كاري براتون انجام بده(كاري كه وظيفه‌شه مثل خالي كردن سطل آشغال) كلي برات ايش‌و‌پيش مي‌كنه!!! بعد هم كه كارو برات انجام داد تا مدتي باهات سرسنگين برخورد ميكنه!!!!!!

مریم

لینک
شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٥ - مریم و هاله