بانک رفتن= مرخصی   

هر دم از این باغ بری میرسد.............

حتما" شما هم شنيديد که بانکها از اول مهر ساعت 9 باز ميشن ، اين يعني که اگه يه کارکوچيک بانکي داشته باشيد حتي اگه پرداخت قبض تلفنتون هم که باشه(که قبلا" مي‌تونستيد قبل ازرفتن به سرکارترتيبش‌رو بديد)  بايد مرخصي بگيريد ، آخه آدم به اينها چي بگه؟؟؟

مریم

لینک
پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥ - مریم و هاله