آدم بودن يا نبودن مسئله اين است.   

اون زمان که مدرسه مي‌رفتم هميشه خدا درسهاي رياضي ( کلا" درسهاي سخت) زنگ اول بود يا امتحانات درسهاي مشکل اول صبح بود وهمه اينها به اين دليل بود که ميگفتن(و ميگن) مغز آدم تو ساعات اوليه بهتر کار مي‌کنه. اگه واقعا" اين حرف درست باشه پس من جزء آدم‌ها نيستم چون اصلا" صبح‌ها مخ من کار نمي‌کنه و تازه از ساعت 9 به بعد مخ من شروع بکار ميکنه.

الان هم که سرکار ميرم همينطوره يعني صبح‌ها خيلي کندتر از ظهر يا عصر هستم و هرچقدربه ظهرنزديک ميشه بازدهي من هم بيشتر ميشه. ولي بدبختي اينه که تمام کارهاي مهم صبح زود انجام ميشه مثل امتحانات ، کنکور، جلسات مهم کاري ، ......

مريم

لینک
یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥ - مریم و هاله