شانس‌علی   

یا لوك خوش شانس

ما توي آبان‌ماه يه سمينار بزرگ داريم با 1700 نفر ميهمان ، خودتون حدس بزنيد كه چقدر كار رو سرما ( علي‌الخصوص من كه بايد ليست ميهمانان رو دربيارم و بعد بفرستم براي صدور كارت ، روي تهيه بروشورها نظارت كنم ، كيف و خودكارو يه دفترچه جهت هديه دادن به ميهمانان انتخاب كنم و.........   )  چقدر شلوغه.

چهارشنبه هفته پيش داشتيم مثل ....... كار مي‌كرديم كه ناگهان يه آقاي بداخلاق همراه يه مأمور پليس وارد شد و گفت چون شركت شما در يك ساختمان مسكوني‌ست طبق ماده صد قانون  ، تا اطلاع ثانوي در شركتتون بسته است. پس لطفا" وسايل ضروريتون‌رو برداريد و بريد خونه!!!!

راستش‌رو بخوايد اگه اين اتفاق هرموقع ديگه‌اي بود( يا اين سمينارهرموقع ديگه بود) خيلي خوشحال ميشدم ولي الان .... نه..... آخر بدشانسيه .

مريم

 

 

لینک
سه‌شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٥ - مریم و هاله