خندق بلا   

بعضي زود چاق ميشن برا همين هميشه در رژيم لاغري به سرمي‌برن ، بعضي‌ها زود لاغرميشن بنابراين هميشه در رژيم چاقي به سرمي‌برن. بعضي‌ها نه چاق ميشن نه لاغر بنابراين خوش‌به حالشونه ولي بعضي‌ها از جمله رئيس من ...............

اين رئيس من از صبح تا عصر به اندازه چند تا آدم پرخور مي‌خوره ، صبح 3/2 يه نون بربري‌رو با يه خامه نوش‌جان مي‌كنه ! ساعت 10 سه‌چهارتا شيريني با دو‌سه تا ليوان چايي ميل مي‌كنه!ظهرناهارشو با يه نون‌تافتون- اون هم ازاين نون تافتون بزرگا- مي‌خوره!! تازه ظرف غذاش يه ظرف غذاي معمولي نيست بلكه به شدت بزرگ وغيرعاديه، اونقدرهم پرش ميكنه كه در حال انفجاره ، فكر مي‌كنم دو پايي مي‌پره روي پلوهاش تا حسابي بتونه پرش كنه. نزديكهاي ساعت 3-30/3 هم حتما" يه بسته بيسكويت از نوع ساقه طلايي كوفت ميكنه!!!!! خلاصه همش در حال خوردنه ولي اصلا چاق نيست!!!!!!!!!!!!!!!!!

فكر مي‌كنم انگلي ، كرمي چيزي داشته باشه.

مريم

لینک
چهارشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٥ - مریم و هاله