رای‌های مشکوک!!!!!!   

من كه از هركي(از فك‌وفاميل گرفته تا دوست و همكار) مي‌پرسم رأي دادي؟ ميگه نه بابا ، قبليها چه گلي به سرمون زدن كه اينها ......

حالا اينجا يه سئوال پيش مياد : پس اين27ميليون رأي‌رو از كجاشون درآوردن؟

مریم

لینک
دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥ - مریم و هاله