سال خوکی!!   

تا به حال کسي فالتون‌رو گرفته؟ تا به حال پيش فالگير رفتيد؟ اصلا" چقدر به فال و فالگيري اعتقاد داريد؟

من يه دوست دارم خيلي دنبال اين کارهاست، به جرأت مي‌تونم بگم پيش ۷۰% از فالگيرهاي تهران رفته. من هم گاهي باهاش ميرميه جورهاي به آدم خوش ميگذره، هيجان‌انگيزه.

بگذريم من يه کتاب دارم که درباره نجومه. يه قسمتي از اين کتاب هم درمورد طالع‌بيني از روي ستاره‌هاستتو اين کتاب در مورد سال خوک  نوشته:

سال پرخيز و برکت، سال فراواني پول و کار، سال وفوور همه چيز، سال کمبود گرفتاريها، سال شيرين و لذتبخش، سال عشق و هوسبازيها.

و اين هم  وضعيت شما در سال خوک بسته به اينکه در چه سالي بدنيا آمديد!

درسال خوک:

موش: عالي               گاو:خوب                  ببر:خوب

گربه:عالي                 نهنگ(اژدها):خوب      مار:بي‌ثمر

اسب:خوب                بز:خوب                   ميمون:بي‌ثمر

خروس:بي‌ثمر            سگ:متوسط              خوک:عالي

مريم

لینک
پنجشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٦ - مریم و هاله