تعطيلی+اضافه وزن!   

چقدر رفتن سرکار بعد از چند روز تعطيلي سخته. مخصوصا" که وقتي داري ميري سرکارهمه خواب باشن.

کلي واسه اين چندروز تعطيلي گذشته نقشه کشيده بودم، کلي کارعقب افتاده بايد انجام مي‌دادم ولي متاسفانه هيچ‌کاري تو اين چندروزه نکردم فقط خوردم، خوابيدم، مهموني رفتم، از مهمون‌هامون پذيرايي کردم، برنامه‌هاي مزخرف تلويزيون ديدم و....

احتمالا" براثر خوردن بي‌رويه تخمه، آجيل، شيريني، کاکائو، شکلات و.... حدود ۱۰کيلو به وزنم اضافه شده.

مريم

لینک
شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٦ - مریم و هاله