ساعت قديم يا ساعت جديد!!!   

كسي از كميته "تحقيق و بررسي بر روي  اثرات تغيير ساعت" خبر داره ؟ اينا تا كي ميخوان بررسي كنن، فصل بهار كه تموم شد!!

لینک
سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - مریم و هاله