انقلاب ما!!!   

امروز صبح در رابطه با گسترش كاركرد كيفيت با مديرعامل‌هاي ۱۰-۱۲تا شركت جلسه داشتيم، قبل از شروع جلسه حرف كارت هوشمند سوخت، سهميه‌بندي بنزين و....شد و بعدش بحث كشيد به روزگار قبل از انقلاب. همه هم  با حسرت و افسوس از گذشته حرف مي زدن كه چه دوران خوبي بودو همه چي ارزون بودو آدمها اون‌موقع چقدر با آدمهاي الان فرق داشتن و از همه مهمتر جوانها چقدر خوب بودن و... اينجا بود كه من طاقت نياوردم گفتم اگه اينقدر اوضاع خوب بود چرا انقلاب كرديد؟

يه چند لحظه سكوت شد بعد همهمه شد همه مي‌گفتند نه ما اصلا" تو اين جريانات نبوديم و.......

من هم گفتم پس اونهايي كه انقلاب كردن كيا بودن؟

وقتي اين سئوال از پدرم يا عموهام يا از بقيه فك وفاميلمون هم مي پرسم اونا هم ميگن: ما نبوديم، ما تو اين خط‌‌ها نبوديم، ما سرمون به كار خودمون گرم بود و .....

من واقعا" نمي‌دونم كسايي كه مي رفتند تظاهرات يا روي ديوارها شعار مي‌نوشتند يا.... كيا بودند؟ واقعا" نمي‌دونم اون ۹۸% كه رفتند به جمهوري اسلامي  رأي دادن كيا بودن؟ شما مي‌دونيد؟ نمي‌دونيد؟ از اون همه آدمي كه روي اون ساختمون چند طبقه نصف‌كاره (كه هي تو دهه‌فجر نشون ميده) دارن شعار ميدن كسي‌رو مي‌شناسيد؟ هان.....

 

لینک
شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - مریم و هاله