موبايل   

فيلم ادوارد دست قيچي‌رو ديديد ، همون كه توش جاني‌دپ بازي ‌مي‌كنه و كارگردانش تيم‌‌برتونه ، اگر نديديد اشكال نداره من هم نديدم . ولي مي‌دونم که دراين فيلم قهرمان  داستان ( جاني دپ ) دستانش قيچي است !! يعني انگشت نداره بلكه يه قيچي بزرگ به ساعدش چسبيده و بخاطر همين دچار مشكلات زيادي مي‌شه ، با اينکه اين فيلم‌ تخيليه ولي من مي‌تونم ادعا کنم يکي از همکارام همين مدليه!! با اين فرق كه اين همكارمن به دستش موبايل چسبيده ، يعني من دستاي اين آدمو بدون موبايل نديدم ، هميشه خدا موبايلش دستشه  تا جايي كه وقتي به دستشويي!! هم كه ميره موبايلش‌رو با خودش مي‌بره ببخشيدا موندم اگر پي‌پي كنه چه جوري خودشو مي‌شوره . بدبختي اينجاست كه هيچ‌كس هم بهش زنگ نميزنه و الكي دستشه اما ...... طوري رفتار مي‌کنه که انگار قراره البرادعي بهش زنگ بزنه ( اين بيچاره ننه‌مرده اسمش هم خيلي ذاغارته . نمي‌دونم مامان و باباش چي فکر کردن که اسمش رو گذاشتن شهيدقلي !! فکر مي‌کنم  خانوادگي يه چيزيشون ميشه)

آدم بهش چي بگه ؟ آقاي شهيدقلي .......

 يا قلي دست موبايل

شهيد دست موبايل

شهيدقلي موبايل

موبايل قلي

شهيدِ موبايل،قلي

 

همکار موبايل‌قلي ، مريم

لینک
یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥ - مریم و هاله