دماغ سربالا   

يکي از همکارام که به تازگي دماغش‌رو عمل کرده به شدت از نظر روحيه عوض شده. احساس مي‌کنه تبديل به جنيفر لوپز شده. فکر مي‌کنم بين دماغ عمل کردن و بالا رفتن اعتماد به نفس (البته در خيلي مواقع از نوع کاذبش) ارتباط مستقيمي وجود داره.

مريم

لینک
جمعه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - مریم و هاله