کمی فکر کنيم

1-    براي فهميدن ارزش زمان يك دهم ثانيه، از شخصي كه در المپيك مدال نقره به دست آورده بپرس.

2-    رنج بردن بيشتر از مردن جرأت و جسارت مي‌خواهد.

3-    كسي كه از شكست خوردن مي‌هراسد، به شكست خود اطمينان دارد.

4-  نادان، نه مي‌بخشد و نه فراموش مي‌كند. ساده‌دل، هم مي‌بخشد و هم فراموش مي‌كند. عاقل، مي‌بخشد ولي فراموش نمي‌كند.

5-    هرچه وقت كمتري براي كار كردن داشته باشيم، كارهاي بيشتري انجام مي‌دهيم.

6-  آن چيزهايي كه نمي‌دانيد شما را دچار مشكل نمي‌كنند، بلكه آن چيزهايي كه مطمئن هستيد مي‌دانيد چنين خاصيتي دارند.

7-    اينقدر به تاريكي لعنت نفرست، يك شمع روشن كن.

           مريم

/ 0 نظر / 10 بازدید