هول نکن برات خوب نيست!!!!!!!

دو سه روز پيش پسر رئيسمون وقتي مي‌خواسته وضو بگيره، توي دستشويي(گلاب به روتون، روي من هم به ديوار) حالش بهم خورده وافتاده زمين، از صداي افتادنش جناب رئيس و خانمش از خواب بيدار شدن و دويدن طرف دستشويي و .........وهول كردن 42.gifو ......

همون روزكه اين اتفاق افتاد رئيسم اومد براي من(و تك‌ تك آدم‌ها اين شركت(ازرئيس هيئت‌مديره تا آبدارچي))  اين موضوع را با آب و تاب تعريف كرد و در آخر حرفاش گفت: "خلاصه خانم..... از ديشب كه من اينقدر هول كردم و ترسيدم چشمام اين‌جوري شد"!!! من به چشماش نگاه كردم ولي تفاوتي با روزهاي قبل نديدم بهش گفتم: چشماتون كه چيزي نشده! عينكش‌رو برداشت و گفت: نه با دقت نگاه كنيد ايندفعه من با دقتي دو برابر به چشماي اندازه نخودش 43.gifنگاه كردم ولي باز هم تفاوتي حس نكردم، گفتم : آقاي .... فكر مي‌كنم خوب شديد چون من كه چيزي نمي‌بينم. سريع بلند شد رفت جلوي آينه توي سالن و بعد از چند لحظه وارسي اومد به من گفت: چطور شما متوجه نمشيد هم  چشمام خيلي ريزشده، هم كوچك بزرگ شده!!!!!!!13.gif

گفتم: چشماتون ريز شده؟؟؟؟؟؟؟ گفت: بله مگه نمي‌بينيد؟ اونقدر ريز شده كه همسايه‌مون وقتي من ديد فكر كرد چشمامو بستم و ........

  نتيجه‌گيري: چنانچه اتفاقاتي از اين دست پيش اومد مي‌تونيد چشماي ريز، گوشهاي بل‌بلي ، دماغ گنده، دندونهاي كج وكوله و هزار تا عيب ديگه‌تون‌رو بندازيد تقصير هول بعد اون!!!21.gif

مريم  

/ 5 نظر / 13 بازدید
کاپيتان بدون هواپيما

چه باحال ... خوب من هم هول کردم و مشروط شدم اون انيميشن من واسه اين آقا رئيسه صدق ميکنه آخه انگشت تو چشمش فرو ميره و

ارسلان

خيلی باحاله اين رئيستون قدش کوتاه يا شايدم بلند نشده بود ؟؟؟؟

دماغ گنده

بابا تو که خيلی حال ميکنی با اين رئيس ديوونتون که هر روز بالاخره يه ماجرای احمقانه واسه خنديدن برات درست ميکنه

مدادرنگی

سلام .به چشمام خوب نيگا کن ..... ما اينه که بچه که بودم ازيه ديدن يه لولو هول کردم

محمد

سلام ولی در کل مدير خيلی فيلمی داريد هااااا ولی تو هم زده بودی توی ذوقش هااا