تعطيلات

سلام

رفته بودم تعطيلات ، شمال

جاتون خالي به شدت گرم ، شرجي و شلوغ بود ، انگار تمام مردم ايران اومده بودن شمال.

موقع رفتن راه 5ساعته ، 9ساعت طول كشيد ......

ولي چندروزدوربودن ازمحيط‌كار وهمكارهاي مهربون!!!!! و رئيس مهربونتر!!!!!!!!!!!!!! خيلي چسبيد.

مريم

/ 0 نظر / 7 بازدید